Rejestracja

Skorzystaj z poniższego formularza w celu utworzenia nowego konta.

Konto zostanie aktywowane po zweryfikowaniu danych przez Administratora.

Dane użytkownika
*

*

*

*

*


*


Pełne dane firmy do faktury
*

*

*

*


*

*

*


Dokumenty rejestracyjne firmy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
 • Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń
 • Administratorem Pani/Pana danych jest A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul Racławicka 29.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 • Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń można uzyskać informacje na temat Pana/Pani danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: abi@pierluigi.pl
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz przesyłanie przez firmę A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń z siedzibą w Chorzowie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Akceptuję przesyłanie dokumentów (w szczególności faktur, faktur korygujących, faktur proforma, duplikatów faktur, not, not korygujących, wezwań do zapłaty) drogą elektroniczną (e-mail) oraz kontakt drogą telefoniczną zgodnie z przepisami art. 106a. - 106q. ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 j. t., z późn. zm.)
 • Akceptuję warunki współpracy firmy A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczeń.